PROGRAM WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Program wymiany międzynarodowej ma na celu pomoc w rozwoju Katori na płaszczyźnie międzynarodowej oraz zapewnienie swobodnego przepływu ćwiczących pomiędzy współpracującymi dojo różnych krajów. Trening pod okiem zaprzyjaźnionych instruktorów innych narodowości umożliwia poznanie nie tylko często odmiennych metod nauczania Katori, ale także różnic kulturowych i obyczajowych, a także spotkanie nowych przyjaciół, poznanie nowych krajów.

Fudoshin Dojo aktywnie korzysta z tego programu, corocznie oranizując podróż zagraniczną.

W sprawie planowanych podróży prośba o kontakt z Dojo Cho Fudoshin Dojo.


Obecnie w programie biorą udział:

  • Kobukan Dojo, Ateny, Grecja
  • Fudoshin Dojo, Gdańsk, Polska

Dodatkowo co kilka lat organizujemy wyjazdy do Japonii we współpracy z Kobukan Dojo, Ateny, Grecja.

Istnieje możliwość noclegu w niektórych z wyżej wymienionych dojo (w sprawie szczegółów prośba o kontakt z Dojo Cho Fudoshin Dojo), w pozostałych przypadkach uczestnicy muszą zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Opłaty treningowe indywidualnie w zależności od kierunku wyjazdu.

Zgłoszenie musi nastąpić minimum 3 miesiące przed planowanym terminem wyjazdu.

Sprawy formalne (np. paszport, wiza, ubezpieczenie, szczepienia itd.) związane z wyjazdem do innego kraju uczestnicy załatwiają we własnym zakresie (z pomocą Fudoshin Dojo o ile to konieczne). Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w odwiedzanych dojo łącznie z odpowiedzialnością finansową za ewentualne zniszczenia czy straty powstałe z ich winy.

Fudoshin Dojo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia ani wypadki losowe związane z wyjazdem.

Więcej informacji pod nr tel +48 502 053 356

Shoshin Dojo website 2017. Prawa autorkie © zastrzeżone