PROGRAM SOTODESHI

外弟子

Znaczenie

Sotodeshi składa się z dwóch słów: 外 (soto) – zewnętrzny oraz 弟子 (deshi) – uczeń, student. Sotodeshi oznacza więc zewnętrznego ucznia szkoły lub nauczyciela. Nie jest to jednak zwykły termin określający osobę przychodzącą do szkoły z zewnątrz. Byłby to wtedy termin, którym można by określić każdą osobę nie będącą uchideshi (studentem mieszkającym w dojo, który poświęcił swój czas na dogłębne poznanie sztuki), a tak nie jest. Sotodeshi to osoba, która nie mogąc mieszkać w dojo (podjąć się programu uchideshi) z różnych powodów, chce uczy się sztuki w możliwie pilny sposób, z pełnym zaangażowaniem.

Cel

Program Sotodeshi powstał z myślą o pasjonatach sztuk walki, którzy chcieliby zgłębić tajniki Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. W chwili tworzenia programu w Polsce istnieje jedynie 5 szkół uczących tej starej szkoły władania bronią, z czego większość na południowym wschodzie Polski. Dzięki temu programowi adepci z różnych miast mogą przyjechać raz w miesiącu do Fudoshin Dojo w Gdańsku i, mieszkając przez weekend w Dojo, uczestniczyć w intensywnym treningu, którego celem jest zastąpienie miesięcznego regularnego treningu. Dzięki temu możliwe jest trenowanie Katori nawet, gdy w miejscu zamieszkania nie ma takiej możliwości. Program ma umożliwić rozprzestrzenianie się Katori w Polsce, a w przyszłości dać podwaliny na powstawanie nowych szkół.

Struktura

Program Sotodeshi zapewnia intensywny trening (8-9 godzin katori) w ciągu weekendu raz w miesiącu. Intensywność programu zapewnia możliwość uczenia się i zwiększania swoich umiejętności nawet mimo braku regularnego treningu, choć wskazane jest powtarzanie form w okresach pomiędzy zjazdami. W ciągu takiego weekendu uczestnicy zapoznawani są z formami Katori oraz ćwiczeniami, a w czasie wolnym uczestniczą w życiu Dojo, pomagają w utrzymaniu porządku oraz mają możliwość wziąć udział w innych, odbywających się w Dojo zajęciach (np. treningach Aikido).
Z przyczyn technicznych może się zdarzyć, że w danym miesiącu zjazd się nie odbędzie – w takim wypadku w miesiącu przed lub po organizowane są dwa zjazdy, tak, by nadrobić w ciągu trwania semestru odwołany zjazd.

Wymagania i obowiązki

Uczestnik musi być gotowy na poświęcenie swojego czasu, zarówno w Dojo, jak i poza nim, na intensywny trening Katori. Musi być w stanie raz w miesiącu pojawić się w ustalonym terminie (dopuszczalne jest w szczególnych wypadkach opuszczenie jakiegoś zjazdu). Od uczestnika wymagane jest pełne zaangażowanie w trening w trakcie trwania programu. Uczestnik programu staje się uczniem Dojo i jako taki staje się jego reprezentantem. Wymagane jest od niego zachowanie godne dla praktyka sztuk walki.

Uczestnik musi

  • cechować się dobrym stanem zdrowia, dopuszczającym do udziału w programie
  • posiadać aktualną polisę NNW
  • uczęszczać na wszystkie zajęcia Katori (oraz inne wyznaczone) w trakcie trwania programu.

Uczestnicy

Uczestnicy powinni wykazać się znajomością etykiety treningu. Każdy uczestnik powinien być świadom, iż w trakcie trwania programu Sotodeshi jest reprezentantem Dojo i jako taki powinien wykazać się kulturą osobistą.
Uczestnicy obowiązani są do udzielania pomocy w Dojo oraz miejscach zakwaterowania, w szczególności pomocy w utrzymaniu czystości.
Uczestnicy programu mogą zostać zaproszeni do wzięcia udziału w innych, niewymienionych wyżej treningach i zajęciach rekreacyjnych.

Shoshin Dojo website 2017. Prawa autorkie © zastrzeżone