Sensei - nauczyciel

Twój sensei, twój nauczyciel jest kimś, z kim związałeś się relacją wzajemnego zaufania. Wierzysz, że twój sensei nauczy cię sztuki walki podług swych najwyższych możliwości. I wzajemnie, twój sensei wierzy, że będziesz ćwiczył bezpiecznie i pilnie, uczył się z całego serca i zachowywał tak, jak tego wymaga szkoła.

Sensei dosłownie oznacza „tego, który urodził się wcześniej”. To nie dotyczy wieku, twój sensei w rzeczywistości może być młodszy od Ciebie. „Urodzony wcześniej” oznacza, że twój sensei wkroczył na ścieżkę treningu przed tobą i już był tam, gdzie ty dopiero zmierzasz. Twój sensei jest przewodnikiem. Nie masz być mu ślepo uległym, ale powinieneś okazywać szacunek, cierpliwość i posłuszeństwo. Twój sensei jest kimś, kto prawdopodobnie ryzykując swym życiem i własnym zdrowiem, nauczył się tej sztuki i zgodził się dzielić nią z innymi. Twój sensei jest łącznikiem z pokoleniami nauczycieli, aż do twórcy Katori. Traktuj to połączenie jako cenny skarb.

Gdy twój sensei mówi, słuchaj i patrz uważnie. Nie wszystko na treningu będzie Ci przekazane werbalnie. Nie jest dobrym nauczycielem ten, który odczuwa potrzebę wyjaśniania każdego szczegółu swych instrukcji słowami. Bądź cierpliwy i trenuj pilnie. Z postępami w twej nauce osiągniesz satysfakcję odkrywania dla siebie aspektów naszej sztuki. Raz osiągnięta wiedza stanie się twoją. To jest przekazywanie wiedzy isshin den shin — z umysłu do umysłu.

Shoshin Dojo website 2017. Prawa autorkie © zastrzeżone