Certyfikaty

W odróżneniu od Gendai budo (współczesnych sztuk walki), w Katori nie przyznaje się stopni kyu i dan. W takich sztukach walki jak karate, judo, kendo czy aikido, stopnie stały się wyznacznikiem umiejętności na potrzeby organizacyjne czy zawodów. W Katori są trzy certyfikaty. Pierwszy jest poświadczeniem przynależności do Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu i umożliwia naukę podstawowych form (omote). Drugi- mokuroku- poświadcza znajomość podstawowych form (omote) i umożliwia nauczanie ich innych ludzi. Daje on także możliwość nauki zaawansowanych form. Ostatni certyfikat, kyoshi, to certyfikat nauczyciela, który poświadcza znajomość zaawansowanych form Katori i pozwala na uczenie pełnego zakresu szkoły.

Shoshin Dojo website 2017. Prawa autorkie © zastrzeżone